۱۳۹۶ شهریور ۲۴, جمعه

بیانیه 149


کارگر زندانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

بهنام ابراهیم زاده ، واله زمانی و پیمان سالمی را آزاد کنید.
سران و عوامل جمهوری اسلامی با توجه به پوسیدگی درونی حکومت اسلامی ، از دست دادن مشروعیت عمومی و با توجه به رشد و گستردگی اعتراضات کارگران و زحمتکشان و با توجه به بی اعتباری در نزد هم پالگی ها و بنیان گذاران جهانی خود ، در ک کردند که حکومت ضد انسانی و ضد کارگری شان بیش از پیش در سرازیری سقوط دچار شتاب فزاینده ای شده است.در نتیجه تلاش می کنند با استفاده از انواع جنایات  قانونی و غیر قانونی هر روز بیش از قبل اقدام به سرکوب نمایند، سالهاست که نظام اسلامی هر روز بیشتر از قبل حقوق کارگران و زحمتکشان را در جهت انباشت سرمایه بیشتر، بسود سرمایه داران پایمال می کند، نبرد با جمهوری اسلامی سرمایه داری به نقطه عطف تاریخی نزدیکتر شده است و حکومت اسلامی در بحران ساختاری دست و پا می زند ، و دیگر هیچ ابزاری برنده ای برای فریب و قانع کردن توده ها ندارد ، از این بابت است که هر اعتراضی ولو کوچک  پایه های اصلی نظام اسلامی را نشانه می گیرند ، در نتیجه کلیت حکومت و نهادهای مختلف ان هیچ راهی جز سرکوب گسترده نمی شناسند ، غافل از اینکه دوره کنونی در زندانها نقطه عطف میان رشد و شدت یابی مبارزه انقلابی زندانیان و به ناچار دوره عقب نشینی جمهوری اسلامی  (هر چند که هنوز جان سختی می کند) خواهد بود. با توجه به چنین درماندگی و پوسیدگی درونی و متزلزل بودن پایه هایش اقدام به سرکوب زندانیان سالن 12 و انتقال انها به سالن ده برای پیش برد طرح مانیتورینگ زندانیان سیاسی را با انواع خشونت سیستماتیک و سلیقه ای پیش برده  است، همچنین رضا شهابی را که مدت زندانش تمام شده بود با حرکت های کاملا" غیر قانونی دوباره زندانی کرده است ، کولبران را کشته ، و معلمان مبارز را زندانی کرده است، و تعدادی از اعتراض کنندگان به سرکوب ها را از جمله بهنام ابراهیم زاده ، واله زمانی و پیمان سالمی را سه روز پیش در مقابل زندان گوهر دشت دستگیر کرده اند.
 حکومت اسلامی  قتل و کشتار ، اختلاس و دزدی ، نظام دروغ و خرافات 38، سال است که با تحمیل دستمزد های زیر خط فقر، با خصوصی کردن مدارس، دانشکاهها و بیمارستان و بهداشت و درمان، حذف خدمات عمومی و بیمه های درمانی ، حذف یارانه ها ، تحمیل اخراج و بیکاری میلیونی ، تحمیل قرار داد های موقت و سفید امضا، تحمیل اعتیاد و فحشای گسترده ، ایجاد حاشیه نشینی، کارتون خوابی و گور خوابی ، افزایش کودکان  کار و خیابان و افزایش ترک تحصیل و باز ماندن از تحصیل ، تحمیل طرح های استاد و شاگردی ، طرح های برده داری کارورزی و کار رایگان ( با بهانه دوره آزمایشی و کار آموزی)شده است ، در حین ارتکاب این همه خیانت و جنایت علیه کارگران و زحمتکشان در تمامی دوره ها بی وقفه سرکوب را دائما" بکار برده است. اکنون با اعتراضات گسترده همه ای قشر ها و لایه های اجتماعی روبرو است.
 در خیابانهای ، مقابل نهاد ها و مجلس  کارگران، فعالین و دانشجویان و معلمان در موسسات تولیدی و خدماتی مانند کارخانه های تولید ی مخابرات، خدمات برق ، معادن ، هپکو و دهها کارخانه دیگر در شهر های مختلف با مدافعین کولبران و در دانشگاهها اعترض دانشجویان ، و در مقابل موسسات مالی با مالباختگان که پس انداز هایشان را دزدان و اختلاس گران حکومت اسلامی در بانک ها و موسسات اعتباری و مالی غارت کردند و در زندانها با اعتصاب غذایی زندانیان سیاسی روبرو است که هیچ کدام را نمی تواند به راحتی حل کند، این همان نقطه قوت شرایط عینی برای گسترش اعتراض و مبارزه و به عقب راندن جمهوری اسلامی جنایت کار است، که برای ممکن شدن،  نیازمبرم  به همبستگی طبقاتی و برنامه ریزی و سازماندهی متحدانه و مشترک دارد و این وظیفه را هم اکنون تشکل های موجود مستقل کارگری ، معلمان و فعالین کارگری و دانشجویان و زنان و مردان مبارز به عهده دارند ، باید از این موقعیت طلایی برای سازمان دهی و سازمان یابی استفاده کرد. 
ما ضمن محکوم کردن دستگیری بهنام ابراهیم زاده ، واله زمانی و پیمان سالمی  خواهان آزادی بی  قید و شرط آنها ، رضا شهابی و بقیه زندانیان سیاسی و معلمان زندانی و فعالین مدنی و اجتماعی  هستیم ، و هر گونه بر خورد و سرکوب تشکل ها و فعالین کارگری ، معلمان ، دانشجویان و پرستاران و بازنشستگان ، ...  را به شدت محکوم می کنیم .

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری
زنده باد سوسیالیسم

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی

24/6/1396

۱۳۹۶ شهریور ۲۳, پنجشنبه

بهنام ابراهیم زاده در تجمع همبستگی مقابل زندان گوهر دشت بازداشت شدبهنام ابراهیم زاده کارگر و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران ، فعال حقوق کودکان ، روز چهارشنبه 22 شهریور  در تجمع همبستگی با زندانیان سیاسی به همراه دو نفر دیگر به نام واله زمانی از سندیکای نقاشان البرز ، پیمان سالم از دیگر شرکت کنندگان این تجمع دست گیر و زندانی شدند .
بهنام ابراهیم زاده که در 11 اردیبهشت    امسال ، صد و سی پنج روز پیش ، از زندان گوهر دشت کرج آزاد شده بود . مجددن دستگیر شد .
بهنام ابراهیم زاده با داشتن نوجوان بیمار سرطانی ، بدون شغل و بیکار بود .روزی را بدون فعالیت اجتماعی و صنفی کارگری سپری نکرد .
دو هفته بود که در آخرین آزمایشات پسرش ،  در کمال ناباوری خبر بازگشت سرطان فرزند عزیزش را اطلاع دادند. ما اعضای کمیته پیگیری بهنام و خانواده و فرزند بیمارش را تنها نخواهیم گذاشت . او کارگری پیشرو و زحمتکش همیشه و همواره در جهت رفاه اجتماعی کارگران و ایجاد تشکل های کارگری ایران فعالیت میکرد.
ما کارگران خواهان آزادی بهنام ابراهیم زاده و دیگر زندانیان سیاسی هستیم .
بیانیه شماره 1  .                96/6/23
 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
شعری برای سالگرد رفیق عزیزشعری برای سالگرد رفیق عزیز
"شاهرخ زمانی" راهش پر رهرو

بلند گوها نام تو را فریاد می زدند
شهر دوباره به خود بر می گشت
ظلم به یکباره فرو می ریخت
وقتی نام تو  به میان می آمد

اسم تو به گوش ها می رسید
چشم از یاد تو پر می گشت
روی گونه ها اشک می ریخت
وقتی نام تو به زبان می آمد

سینه ها از اسم تو روشن می شد
مردم به خیابان می ریختند
سر می دادند سرود آزادی
انگار که زلزله به جهان می آمد

شعار زنده باد سوسیالیسم هر روز
شعاری زندگی بخشی بود
دنیا باز گلستان می شد
انگار که دریا به بیابان می آمد

از عشق و محبت انسان
یکباره خروشان می شد
شهر، شهرِ خوشحالی بود

گویی صلح به خیابان می آمد


جلسه پالتالکی قدم اول برای برنامه ریزی جهت کارهای عملی دفاع از زندانیان کارگری و سیاسی

جلسه پالتالکی قدم اول برای برنامه ریزی جهت کارهای عملی دفاع از زندانیان کارگری و سیاسی۱۳۹۶ شهریور ۲۰, دوشنبه

بیانیه 148 و گزارش مراسم بزرگداشتزنده باد انقلاب کارگری، درود بر شاهرخ زمانی

بی توجهی به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و گسترش جو پلیسی برای مقابله با مراسم های بزرگداشت رفیق شاهرخ زمانی را شدیدا" محکوم می کنیم.
در پایان اولین مراسم بزرگداشت دومین سالگرد قتل رفیق شاهرخ زمانی پلیس تعدادی از شرکت کنندگان را موقتا" باز داشت کرد.
ما هر گونه مانع تراشی و ایجاد جو اختناق و سرکوب در مقابل اعتراضات گوناگون کارگران و زحمتکشان را به شدت محکوم کرده و دستگیری ، ایجاد و گسترش جو پلیسی در مقابل اراده کارگران و انقلابیون برای برگزاری مراسم های بزرگداشت رفیق شاهرخ زمانی را نشانه ترس جمهوری اسلامی سرمایه داری از مبارزات توده های به پا خواسته می دانیم و می دانیم که این اعتراضات برای کسب انواع مطالبات کارگران و زحمتکشان با گسترش هر روزه در مسیری حرکت می کند که به زودی زمین را زیر پای کلیت جمهوری اسلامی سرمایه داری به لرزه در خواهد آورد.
کارگران ، معلمان و دانشجویان ، زنان و مردان مبارز می دانید که 2 سال پیش  در 22 شهریور 1394 به دستور سران جمهوری اسلامی سرمایه داری و به دست ماموران این نظام فاشیستی  اسلامی رفیق شاهرخ زمانی در سالن 12 زندان گوهر دشت کرج به قتل رسید، سالن 12 زندان گوهر دشت کرج همان محلی است که امسال 8 مرداد 1396ماموران گارد به دستور رئیس زندان محمد مردانی به 52 زندانی سیاسی که بسیاری از انها به مدت چهار سال از هم بندان رفیق شاهرخ بودند حمله کرده و اموال عمومی زندانیان را تخریب کرده و اموال شخصی انها را دزدیدند، هم چنین زندانیان را مورد ضرب و شتم قرارداده تعدای از انها را به سلول های انفرادی و بقیه را به سالن 10 که زندانی، در داخل زندان است منتقل کردند و زندانیان برای اعتراض و مقابله با این حرکت ضد انسانی دست به اعتصاب غذا زدند که 44  روز است ادامه دارد .سالن 10 زندان گوهر دست قبرستانی است که موارد امنیتی آن بارها بیشتر از قبل و بقیه سالن ها تشدید شده است ، زندانیان برای مقابله با خفقان تحمیل شده به  خود و جامعه راه های مختلفی یافته بودند تا صدای حق طلبی و اعتراضی خود را به گوش جهانیان برسانند در مقابل جمهوری فاشیستی اسلامی تلاش کرده در سالن 10 هر گونه امکان ارتباط زندانیان را قطع کند ، همه جای سالن 10 ، حتی توالت ها را نیز شنود و دوربین های مدار بسته گذاشته است و هر گونه ارتباط زندانیان با بیرون و خانواده هایشان را مسدود کردند ، از دستگاههای پارازیت به وفور سود برده اند ، در سالن ده آب آشامیدنی نیست، یخچال و کولر نیست، منافذ تبادل هوا وجود ندارد ، دارو های زندانیان بیمار را تحویل نداده اند ، لوازمی که خانواده ها می فرستند به زندانیان نمی دهند ، از دهها روش مختلف زندانیان را به عمد گرفتار بیماری های سخت و لاعلاج می کنند، نامه های اعلام رسیمی اعتصاب غذای زندانیان را تحویل نگرفته و بنابراین در سیستم زندان اعتصاب انها ثبت نگردیده است ، در نتیجه معاینات پزشکی طبق قانون از زندانیان اعتصابی  انجام نمی گیرد. همه اینها نشان می دهد که جمهوری جنایت کار اسلامی به عمد و با برنامه های از پیش طراحی شده و سیستماتیک تلاش می کند زندانیان را قتل عام کند همان گونه که  در دهه شصت و تابستان 67 هزاران زندانی انقلابی را قتل عام کرد ، اکنون نیز همان نقشه ها را در سر دارد منتها این بار تلاش می کند با بیمار کردن انها و بدون خون ریزی جنایت خود را پیش ببرد ، در مقابل آگاهی زندانیان و مقاومت و استواری آنها و حمایت های داخلی و جهانی و خانواده ها از زندانیان آنچنان  شور انگیز و گسترده است که جمهوری فاشیستی اسلامی به بن بست رسیده است ، همچنین رضا شهابی کارگر انقلابی که به دنبال پرونده سازی دروغین و حذف غیر قانونی مرخصی های استعلاجی او مجددا" زندانی شده است در مقابل این ناعدالتی مضاعف ضمن اعتراض به ظلم ستم در حق خودش به دفاع از دیگر زندانیان و هم بندیهایش برای مطالبات مشترک میان همه زندانیان 34 روز است که به اعتصابیون پیوسته است ، برای مقابله با حکومت اسلامی سرمایه داری و به دفاع از زندانیان که به گفته رفیق شاهرخ زمانی : " زندانیان فرزندان و وجدان بیدار کل جامعه هستند" ، لازم است همه ما کارگران ، معلمان ، دانشجویان و پرستاران و بازنشستگان بر خیزیم و متحدانه و گسترده از زندانیان معترض به هر شکل ممکن  حمایت کنیم، امروز باید بر خیزیم ، فردا دیر است.

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری
بر قرار باد حکومت کارگری
کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی
20/6/1396
گزارش از اولین مراسم بزرگداشت (دومین سالگرد) کشته شدن رفیق شاهرخ زمانی :

تعدادی از کارگران و فعالین کارگری به همراه محمد جراحی همرزم رفیق شاهرخ روز شنبه 18/6 /1396 در تبریز سر مزار رفیق شاهرخ حاضر شده و با سخنرانی ، سرود خوانی خواندن سرود انترناسیونال، سر دادن شعار و نثار گل و گلباران کردن مزار رفیق کشته شده و در نهایت قرائت قطعنامه ای ضمن بزرگداشت اعلام کردند " رفیق شاهرخ راهت ادامه دارد و آرمانها و اهدافت هر روز  بیشتر در قبل و دل کارگران جای می گیرد."
از تمامی قسمت های برنامه عکس و فیلم های تهیه شد ، اما پس از اتمام مراسم و وقتی که شرکت کنندگان اندکی از مزار رفیق شاهرخ دور شده بودند ماموران که طی زمان برگزار خبر دارشده بودند  تعدادی از شرکت کنندگان را دستیگر کرده و همه موبایل ها و دوربین را توقیف کرده و همه عکس ها و فیلم ها را پاک کرده بعد از ساعاتی تحویل داده و شرکت کنندگان در مراسم را با تهدید و خط و نشان کشیدن که در آینده احضار تان خواهیم کرد آزاد کردند.در نتیجه ی چنین عمل سرکوبگرانه ماموران تعداد بسیار کمی از عکس ها و فیلم کوتاهی باقی مانده که در پیوست این گزارش منتشر می کنیم.
همچنین خبر دار شدیم که در روز های آتی مراسم های دیگری برای بزرگداشت رفیق شاهرخ بر گزار خواهند شد ، که لازم است کارگران ، فعالین و انقلابیون با حساسیت های بیشتری موضوع را تعقیب کنند و هشیار باشند که هر جای اقدام به برگزاری شد در مراسم های فوق شرکت کرده از این طریق ضمن اعتراض به قتل رفیق شاهرخ ، از این فرصت ها برای دفاع از زندانیان سیاسی اعتصابی بخصوص در دفاع از رضا شهابی با در دست داشتن و توزیع عکس و پوستر از زندانیان اعتصابی  از فرصت های ایجاد شده استفاده نمایند، به یاد داشته باشیم که رضا شهابی و بقیه زندانیان اعتصابی از عزیزترین دوستان رفیق شاهرخ زمانی بودند و اگر رفیق شاهرخ زنده بود بدون هیچ تردیدی از هر طریق ممکن به حمایت و دفاع از اعتصابیون اقدام می کرد اکنون بزرگداشت رفیق شاهرخ یعنی دفاع از زندانیان اعتصابی و دفاع از زندانیان سیاسی یعنی شرکت در مراسم های بزرگداشت رفیق شاهرخ، همان گونه که خانواده رفیق شاهرخ با صدور بیانیه به دفاع و حمایت از اعتصابیون اقدام کردند ( این بیانیه در پیوست ارایه می شود)، لازم است خانواده ها و  مدافعین  زندانیان سیاسی با گستردگی هر چه بیشتری در مراسم های بزرگداشت رفیق شاهرخ شرکت کنند، برای شرکت در مراسم های آتی لازم است به محض اطلاع یافتن از زمان و آدرس  مراسم ها آنها را  با گستردگی و فوری به دوستان و رفقا به شکل مناسب اطلاع داده شوند، اکنون ما اطلاع داریم که مراسم ها و اعتراضات زیر بر گزار خواهند شد ضمن توجه به انها با گستردگی اطلاع رسانی کنید:
1-      مراسمی در تبریز از طرف بستگان بر گزار خواهد شد.
2-      طبق دعوت شاگردان انقلابی شاهرخ زمانی در محلاتی از تبریز آنها به صورت اعتراضی حضور  خواهند داشت که ما آدرس های اعلام شده را در پیوست منتشرمی کنیم .
3-      مراسم های دیگری خارج از ایران برگزار خواهند شد از جمله در تورنتو کانادا در تاریخ 14 /اکتبر/2017 در سالن توسط رفقای حاضر در کانادا برگزار خواهد شد که بزودی مشخصات دقیق ان به اطلاع رسانده خواهد شد.
در صورتی که در روزهای آتی از مراسم های دیگری خبر دار شدیم و لازم به اطلاع رسانی بود گزارش خواهیم کرد.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بیانیه ی خانواده ی «شاهرخ زمانی» در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در آستانه ی دومین سالگرد جاودانه شدن شاهرخ زمانی در زندان رجایی شهر:
آزادی‌خواهان ایران و آزادی‌خواهان جهان
نزدیک به یک ماه است که گروهی از زندانیان سیاسی، عقیدتی و فعالین جنبش کارگری ایران برای دفاع از حق آزادی صنفی وسیاسی خود دست به اعتصاب غذا زده اند و سلامتی آنها در خطر جدی هست. آنان که بعد از سال ها حبس برای بریدن زبان اعتراض جنبش کارگری  قصد جان شاهرخ را کردند و  امکان برگزاری هرگونه مراسم را از ما ستاندند اینک قصد جان رفقایش را دارند و هر آن ممکن است مثل شاهرخ عزیز ما با شگرد جدید جان رفقایش از جمله رضا شهابی را بستانند. ما خانواده ی شاهرخ زمانی در دومین سالگرد ایشان به نام شاهرخ ضمن اعلام همبستگی با همه ی این عزیزان دربند، خواهان آزادی بدون قید وشرط آنها بوده و از تمامی فعالین ملی و بین المللی می خواهیم تا دیر نشده به نام آزادی به طور یکپارچه از سلامتی و حق آزادی آنها دفاع نمایید.
خانواده شاهرخ زمانی ـ ۹۶/۰۶/۱۶


کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی
20/6/1396


۱۳۹۶ شهریور ۱۸, شنبه

در دفاع از رضا شهابی

در دفاع از رضا شهابی

این ویدئو بخشی از فعالیت در جهت دفاع از رضا شهابی است که طی روز های دوم، سوم و چهارم سپتامبر 2017 در شهر تورنتو با فراخوان جمع قدم اول و دیگر فعالین سیاسی انجام گردیده است ، که ویدئو فوق مربوط به روز دوم سپتامبر می باشددر دومین سالگرد کشته شدن شاهرخ زمانی رفقا بر مزار او رفته با اهداف شاهرخ پیمان دوباره بستند


آزادی‌خواهان ایران و آزادی‌خواهان جهان

بیانیه ی خانواده ی «شاهرخ زمانی» در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در آستانه ی دومین سالگرد جاودانه شدن شاهرخ زمانی در زندان رجایی شهر:

آزادی‌خواهان ایران و آزادی‌خواهان جهان 

نزدیک به یک ماه است که گروهی از زندانیان سیاسی، عقیدتی و فعالین جنبش کارگری ایران برای دفاع از حق آزادی صنفی وسیاسی خود دست به اعتصاب غذا زده اند و سلامتی آنها در خطر جدی هست. آنان که بعد از سال ها حبس برای بریدن زبان اعتراض جنبش کارگری  قصد جان شاهرخ را کردند و  امکان برگزاری هرگونه مراسم را از ما ستاندند اینک قصد جان رفقایش را دارند و هر آن ممکن است مثل شاهرخ عزیز ما با شگرد جدید جان رفقایش از جمله رضا شهابی را بستانند. ما خانواده ی شاهرخ زمانی در دومین سالگرد ایشان به نام شاهرخ ضمن اعلام همبستگی با همه ی این عزیزان دربند، خواهان آزادی بدون قید وشرط آنها بوده و از تمامی فعالین ملی و بین المللی می خواهیم تا دیر نشده به نام آزادی به طور یکپارچه از سلامتی و حق آزادی آنها دفاع نمایید.


خانواده شاهرخ زمانی ـ ۹۶/۰۶/۱۶
۱۳۹۶ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

دعوت به شرکت در جلسه برنامه ریزی ،


برای پشتیبانی فعالیت عملی از رضا شهابی


همانطوری که اطلاع دارید  تشکل های کارگری، فعالین و تشکیلات های انقلابی در سراسر جهان به دعوت سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه- پاسخ مثبت داده و متعاقباٌ به یک مبارزه و پیکار سراسری در دفاع و پشتیبانی از رضا شهابی اقدام کرده اند. از جمله در جلسه  ماهانه پالتالکی جمع قدم اول که در 27 آگوست 2017 بر گزار گردید، شرکت کنندگان و برگزار کنندگان با تأکید بر وضعیت اضطراری ، ضمن پشتیبانی از اعتصاب غذای کارگر زندانی، رضا شهابی برای کسب آزادی خود در اعتراض به تمدید حکم ظالمانه ای که بدواٌ به اتهام ساختگی صادر و زمان آن مدت ها پیش به اتمام رسیده است ، مقرر نمودند  که فعایت های لازم و ممکن طرح و برنامه ریزی شود که  قدم اول فورا" به سهم خود اقدام به فعالیت های زیر کرد:
        صدور فراخوان پشتیبانی از اطلاعیه  سندیکای کارگران شرکت واحد ، که دعوت عمومی در جهت دفاع از رضا شهابی کرده است.
        ترجمه متن اطلاعیه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه به انگلیسی و توزیع آن،
        برگزاری اعتراضات ایستاده در مرکز شهر تورنتو با در دست داشتن پلاکارد هایی با شعار " رضا شهابی کارگر زندانی آزالد باید گردد"
        شرکت در راه پیمایی " روز کار کانادا و امریکا در تورنتو و واشنگتن
از آنجایکه هنوز اعتصاب غذای رضا و دیگر زندانیان اعتصابی در بند و همچنین مبارزات پشتیبانی از او ادامه دارد و با توجه به اینکه قرار بود روز چهار شنبه گذشته 30 آگوست 2017 یک جلسه پالتالکی جهت  برنامه ریزی فعالیت های مشخص حمایتی برگزار شود ، اکنون از همه رفقا دعوت می کنیم به منظور تداوم فعالیت عملی و جبران تشکیل نشدن جلسه قبلی که متاسفانه با کارهای عملی طرح شده جاری تداخل داشت ، روز یکشنبه 10 سپتامبر 2017  از ساعت 2 بعد از ظهر بوقت آمریکای شمالی ، 8 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و ساعت ده و نیم شب به وقت ایران در جلسه پالتالکی که در اطاق جمع قدم اول با آدرس و مشخصات زیر با موضوع برنامه ریزی فعالیت عملی در دفاع از رضا شهابی برگزار خواهد شد شرکت فعال داشته باشند.
امیدواریم رفقا هر جای از این کره خاکی که هستند ، در این جلسه شرکت کرده و گزارشاتی از فعالیت های عملی محل زندگی خود آماده  کرده در جلسه ارایه نمایند تا بر اساس تجارب کسب شده ای  تا کنونی بتوانیم با دقت بیشتر و طبق امکانات عملی بر نامه ریزی کنیم.
ضمنا" یاد آوری می کنیم که جمع قدم اول با پیشنهاد کم کردن فاصله زمانی بین جلسات پالتالکی خود توافق دارد و بر اساس پیشنهاد فوق جلسه 10 سپتامبر را فرا خوانده است .
جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)

4 سپتامبر 2017